Privacy statement

Jij staat centraal bij alles wat we doen. Daarom behandelen we jouw persoonlijke informatie met respect en kun je zelf aangeven welke informatie je met ons deelt.

Curaçao North Sea Jazz is onderdeel van Mojo Concerts B.V.. In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Mojo Concerts B.V. (hierna: MOJO) omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van MOJO en kopers van tickets van door MOJO georganiseerde concerten en andere evenementen (hierna: “de gebruiker” of “jij”). MOJO acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Je wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen. We hebben ons best gedaan om deze uitleg zo kort mogelijk te houden en begrijpelijk te maken. Mocht je meer informatie willen ontvangen, dan kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) via dataprivacy@mojo.nl.

In het algemeen kan MOJO gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je je aanmeldt voor een nieuwsbrief van MOJO, als je een ticket koopt van een evenement van MOJO, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze (festival)websites, apps of sociale media gebruikt. De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze klanten goede en gepersonaliseerde service te bieden. We zullen dit hieronder verder toelichten.

VERZAMELING GEGEVENS

MOJO kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Direct van jou - Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag of gebruik maakt van onze klantenservice, een account creëert op de Ticketmaster of Live Nation website of deelneemt aan een winactie die MOJO organiseert.

Via eigen websites en apps - Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt MOJO via de websites die MOJO beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies. Dit zijn de websites: mojo.nl, livenation.nl en de festivalwebsites van MOJO, zoals lowlands.nl en northseajazz.com. Ook kunnen we, als je hiervoor toestemming geeft, locatiegegevens via onze apps ontvangen.

Via websites van derden - MOJO maakt gebruik van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van MOJO op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als verwerker voor MOJO optreden. Je kunt daarbij denken aan de online verkoop van kaarten voor door MOJO georganiseerde evenementen via de website van Ticketmaster. Ticketmaster en andere opdrachtnemers van MOJO kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. MOJO is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van MOJO plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende websites.

Op evenementen - MOJO kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementlocatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij MOJO hiertoe wettelijk wordt verplicht.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE

MOJO kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die MOJO van jou kan verzamelen zijn:

 • Contact- en accountgegevens - Zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, het aantal gekochte tickets en stoelnummer(s);
 • Betalings- en factuurgegevens - Wanneer je een ticket koopt voor de financiële afhandeling en administratie;
 • App en website gegevens - Zoals IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze website of app. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het “Cookiebeleid”;
 • Door jou publiekelijk geplaatste gegevens - Zoals reacties op onze blog of napretpagina’s of op door ons beheerde social media sites geplaatste berichten;
 • Informatie over jouw voorkeuren - zoals de muzieksmaak op basis van geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder bestelde kaarten;
 • Speciale gegevens - In het geval dat je mindervalide bent, willen we er zeker van zijn dat je kunt genieten van een optimale beleving. Om te kunnen voorzien in jouw toegankelijkheidsvereisten verzamelen we gegevens van jouw behoeften. Dit kunnen gegevens zijn die je bij een aanvraag voor een mindervalideplaats aan ons verstrekt over jouw geestelijke en lichamelijke gezondheid; en

Gegevens van minderjarigen - In de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.

HOE EN WAAROM VERZAMELEN WE DEZE GEGEVENS?

MOJO kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou
Wij gebruiken jouw gegevens wanneer je een contract met ons aangaat (bijvoorbeeld om een toegangsbewijs te kopen), zodat wij:

 • de bestelling kunnen verwerken;
 • de betaling kunnen aanvaarden;
 • jou klantenservice kunnen verlenen.

Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen

 • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze evenementen en diensten te verbeteren;
 • Voor onze marketingdoeleinden, om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen (zoals festivals), die door of in opdracht van MOJO worden georganiseerd. Denk dan bijvoorbeeld aan e-mails met concertinformatie of alerts per email over soortgelijke evenementen;
 • Om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en herinneringen aan events;
 • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat kaarten in handen komen van echte fans. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens gebruiken om misbruik van ons intellectuele eigendom (bijv. onze merken of partners), fraude of andere misdrijven te voorkomen.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Jouw keuzes en rechten” staat hierover meer informatie. 

WAAR JE TOESTEMMING VOOR HEBT GEGEVEN

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden bij de aanschaf van een toegangsbewijs geef je ons toestemming:

 • Om contact met je op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot toekomstige soortgelijke events. Dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media-platformen. Je kunt deze marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen, zie de paragraaf “Jouw keuzes & rechten” hieronder;
 • Om je diensten te leveren gebaseerd op jouw locatie - zoals via onze festivalapps waarmee je jezelf op de kaart kunt zien. We kunnen jouw locatie gebruiken om je pushmeldingen te sturen over wat er om je heen gebeurt;
 • Om op maat gemaakte reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze websites en apps (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie);
 • Om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw toegankelijkheidsvereisten - als je mindervalide bent en ervoor kiest om deze gegevens met ons te delen.

MET WIE DELEN WE GEGEVENS?

Wij kunnen je gegevens delen met de aan MOJO gelieerde ondernemingen, waaronder onze Live Nation Entertainment moeder- en zusterbedrijven, en aan partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening, zoals hiervoor toegelicht. MOJO heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met de Nederlandse en Europese wetgeving. Daarbuiten verstrekken wij geen gegevens aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Websites van derden
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van MOJO waarnaar MOJO linkt of social media buttons op onze websites waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. MOJO is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden. MOJO raadt je aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

JOUW KEUZES EN RECHTEN

Je kunt je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:

 • Je kunt zelf je account en voorkeuren bij onze ticketpartner aanpassen;
 • Je kunt inloggen op livenation.nl om je gegevens voor de nieuwsbrief te wijzigen of verwijderen, favoriete artiesten te wijzigen of te verwijderen en om personalisering van livenation.nl volledig uit te zetten;
 • Verder wordt onderaan elk bericht dat je van MOJO (of haar opdrachtnemers) ontvangt de mogelijkheid geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van MOJO (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangt. Maak je geen zorgen, belangrijke informatie over een evenement waarvoor je tickets hebt gekocht blijf je ook na afmelden van promotionele e-mails ontvangen;
 • Ook kun je via de instellingen van jouw apparaat (zoals je mobiel) aan- en uitzetten of je locatiegegevens wil delen of push notificaties van MOJO wil ontvangen;
 • Voor het beheren van jouw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar ons “Cookiebeleid”.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Ook heb je het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben. Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kun je dit formulier invullen.

JOUW INFORMATIE ONDERHOUDEN

MOJO doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel: het internet is nooit 100% veilig. Zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Als onderdeel van een wereldwijde organisatie maken we gebruik van gedeelde diensten, waarvan sommige zich buiten Europa bevinden.

CONTACT OPNEMEN

Als je vragen hebt over het bovenstaande of onze benadering van privacy, is onze functionaris voor gegevensbescherming (‘Data Protection Officer’) er om te helpen. Je kunt contact opnemen via dataprivacy@mojo.nl.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

MOJO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van MOJO te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan zullen we je daarover infomeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij - indien nodig - ook toestemming.

Laatste wijziging 18 mei 2018

Mojo Concerts B.V.
Postbus 3121
2601 DC Delft
kvk nummer: 27223030